Het kan zijn dat u door een handicap of ziekte beperkt bent. Dit kan veel onzekerheden en vragen over de toekomst en de ontwikkeling met zich meebrengen. DEN Zorg kan u hierin begeleiden. Wij bieden individuele begeleiding aan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan gezinsbegeleiding waarin ouders ondersteund en geadviseerd worden over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.

Denzorg biedt ook begeleiding thuis aan kwetsbare ouderen en volwassenen die problemen hebben in het dagelijks leven als gevolg van dementie, psychiatrische of psychosociale problematiek.

Activiteiten begeleiding:

  • Problemen oplossen, besluiten nemen, gevolgen inschatten;
  • Initiëren en uitvoeren eenvoudige taken (eten, was);
  • Initiëren, uitvoeren van complexere taken (werkritme);
  • Dagelijkse routine regelen: structuur aanbrengen;
  • Zelf geld beheren; weten hoe je iets koopt en betaalt;
  • Zelf allerlei administratieve zaken afhandelen;
  • Zich redden in winkels, postkantoren.

Kosten:

De kosten worden vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor ondersteuning en begeleiding vanuit de Wmo wordt door het CAK een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening gebracht.

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.