Ook voor verpleegkundige handelingen thuis kunt u op DEN Zorg rekenen. Gediplomeerde verpleegkundigen en ziekenverzorgenden houden uw gezondheid goed in de gaten. Het verzorgen van wonden, toedienen van medicijnen of het geven van injecties zijn hier voorbeelden van. Onze verpleegkundigen voeren ook voorbehouden en risicovolle handelingen uit. Tevens leren onze verpleegkundigen u om te gaan met uw ziekte of handicap.

Activiteiten verpleging:

  • kortdurende behandeling met antibiotica
  • het toedienen van morfine (pijnbestrijding)
  • het inbrengen van een infuus
  • het toedienen van voeding via een centrale lijn
  • het verzorgen van een katheter
  • het begeleiden van pijnbestrijding
  • het wisselen van een sonde
  • het verzorgen van bloedtransfusies

Kosten:

De kosten worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) of wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De wijkverpleegkundige kijkt samen met u welke indicatie gesteld moet worden afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.