De inhoud van deze website is samengesteld met grote zorgvuldigheid. Desondanks kan DEN Zorg niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, verouderdheden en onvolledigheden in de aangeboden informatie. Het streven is om de informatie op deze website zo actueel mogelijk en bereikbaar te houden. DEN Zorg behoudt het recht om de vermelde informatie op elk gewenst moment zonder enig aankondiging te wijzigen en/of aan te passen.

 

Alle informatie die op de website worden vermeld zijn eigendom van DEN Zorg en/of derden en is beschermd onder de onderhavige wetgeving, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht en copyrightrecht. De verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen voor eventuele schade door virussen, Trojaanse paarden, wormen, enz. liggen bij de gebruiker. DEN Zorg is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade dat hierdoor aangebracht wordt. Op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.