Onze medewerkers doen er alles aan om het u naar de zin te maken, maar er kan altijd iets mis gaan. Laat het ons A.U.B. weten. Door uw reactie kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Met uw op- of aanmerkingen kunt u het beste de lokale vestiging benaderen. Ook een wettelijk vertegenwoordiger of nabestaande kan een klacht indienen. Derden (bijvoorbeeld familieleden), kunnen geen aanspraak doen op deze klachtenregeling.

Zo dient u een klacht in
De eerste stap is dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de medewerker of degene die direct betrokken is bij de klacht. Ook kunt u bellen met uw zorgcoördinator of de directie van Sina Zorg om uw klacht te bespreken. Vaak worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de klachten bemiddelaar. De cliënt heeft het recht een klacht ook direct in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Dit doet de klachten bemiddelaar voor u
U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris door te bellen naar ons kantoor (085-4016806) of een brief te schrijven. De klachtenfunctionaris zal objectief uw klacht behandelen en kan u verder informeren over de klachtenafhandeling binnen onze instelling. De klachtenfunctionaris zal de klacht in ontvangst nemen en de procedure bewaken. U kunt de klachtenfunctionaris schriftelijk bereiken via:

DEN Zorg,
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Polderlaan 86, 3074 MH Rotterdam

Voor de inhoudelijke afhandeling en oplossing zal de betrokken leidinggevende contact met u opnemen.

Wilt u uw klacht nu melden bij de klachtenfunctionaris, dan kunt u hiervoor het klachtenformulier gebruiken. Klik hier voor het formulier.

Dit doet de onafhankelijke klachtencommissie voor u
Als u er met de klachten bemiddelaar niet uitkomt, kunt u terecht bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is onafhankelijk, deskundig en onpartijdig. De klachtencommissie werkt volgens een klachtenreglement. In dit reglement staan de richtlijnen en werkwijze van de klachtencommissie.

U kunt uw klacht per post of per e-mail indienen.

Per post; U kunt het formulier invullen en opsturen naar Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg, Lotterstraat 34, 2021 TG Haarlem.

Per e-mail; U kunt uw klacht mailen naar klachtenbehandeling@lkgz.nl

De klacht komt schriftelijk binnen bij de voorzitter van de onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie stelt u en DEN Zorg in de gelegenheid om schriftelijk toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd. Wanneer u niet akkoord bent met de beslissing van de onafhankelijke klachtencommissie dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie. Hiervoor verwijzen we u naar www.geschillencommissie.nl.

Bij vragen over het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met DEN Zorg via tel: 085- 4016 806.

 

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.